• (12) 637-24-57

Korzyści dla kierowcy

  • legalne i elastyczne zarządzanie swoim czasem pracy,
  • możliwość jazdy o ok.30 min. dziennie dłużej (co daje ok. 20 km więcej),
  • dokonywanie załadunków podczas odpoczynków, jeśli jest to uzasadnione względami utylitarnymi,
  • dokonywanie legalnie doraźnych podjazdów na parkingach w celu odblokowania innych pojazdów,
  • natychmiastowe podanie gotowego rozwiązania w sytuacji awaryjnej (np. w trakcie kontroli ITD),
  • uniknięcie odpowiedzialności z tytułu kar za przekroczenia czasu jazdy,
  • poczucie bezpieczeństwa prawnego z racji stosowania się do procedur rekomendowanych przez ITD i PIP,
  • zwiększenie świadomości praw kierowcy,
  • wykorzystanie potencjału norm, które mu legalnie przysługują, a o których, do tej pory nie wiedział,
  • powszechna forma przekazu informacji (możliwość przyswajana ich i utrwalania w czasie jazdy).

Comments are closed.