• (12) 637-24-57

Korzyści dla firm

Przewodnik nie uczy jak jeździć ponad normy (!), ale daje wskazówki do legalnej, dłuższej jazdy i legalnego uzasadnionego przestawienia pojazdu w celach utylitarnych, które do tej pory były nieznane i niewykorzystywane.

Warto wiedzieć, że Tachograf Cyfrowy w oparciu o tzw.: „fikcje prawne” z reguł od 038 do 042 rozporządzenia 1360/2009 WE, w sposób nieuzasadniony, dokonuje ograniczenia okresu prowadzenia pojazdu w przypadku częstych zatrzymań się pojazdu. Jednak bardzo niewiele osób wie, iż z tego właśnie powodu KE przewidziała w jednej z Wytycznych, prawo do wydłużenia okresu prowadzenia pojazdu (bez konieczności powoływania się na art. 12/561/2006 WE), o 1 minutę na każde dwa zatrzymania się, aż do maksymalnie 15 minut na każde 4,5 godziny. Prowadząc pojazd można, więc legalnie wydłużyć okres prowadzenia pojazdu, aż do 30 minut dziennie, bez konieczności powoływania się na jakiekolwiek dodatkowe uregulowania. Temu zagadnieniu jest poświęcone jedno z nagrań.

Stosując się do wskazówek zaprezentowanych na audiobooku kierowca jest w stanie przejechać dziennie o ok. 20 km więcej. W przeliczeniu na 100 kierowców otrzymujemy już trasę o długości 2000 km, a mnożąc uzyskaną wartość przez 22 dni pracy, daje to około 40 tys. km w miesiącu.

Podsumowując wyliczenia:

100 kierowców stosując się zaledwie do jednego ze wskazań przedstawionych w audiobooku, może w ciągu miesiąca legalnie dodatkowo przejechać trasę o długości obwodu Ziemi, bez naruszenia jakiejkolwiek normy.

 

Comments are closed.