• (12) 637-24-57

CD 2

CD 2 – „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych”

 

Spis treści:kup teraz

  1. Wstęp
  2. Zasady przerywania przerw i odpoczynków na terminalach załadunkowych oraz na parkingach w oparciu o Wytyczną nr 3 Komisji Europejskiej.
  3. Zasady wydłużenia jazdy o 15 minut na każde 4,5 godziny okresu prowadzenia pojazdu na podstawie Wytycznej nr 4 KE.
  4. Zmienione zasady odbioru odpoczynku przerywanego na promie w wyniku Wytycznej nr 6 KE.
  5. Zasady odstąpienia od obowiązku wystawiania zaświadczeń działalności kierowcy (urlopówek) na podstawie Wytycznej nr 5-II KE.
  6. Analiza roli oraz zakresu obowiązywania Wytycznych Komisji Europejskiej.

 

1. Wstęp.

Powszechnie znaną wiedzą wszystkich uczestników branży TSL jest fakt regulowania norm okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków unormowaniami rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy międzynarodowej AETR.

Czytaj Więcej…

2. Zasady przerywania przerw i odpoczynków na terminalach załadunkowych oraz na parkingach w oparciu o Wytyczną nr 3 Komisji Europejskiej.

Nagranie wskazuje, w jaki sposób można przerwać przerwy i odpoczynki na parkingach w oparciu o Wytyczną nr 3 Komisji Europejskiej z października 2007 roku.

Czytaj Więcej…

3. Zasady wydłużenia jazdy o 15 minut na każde 4,5 godziny okresu prowadzenia pojazdu na podstawie Wytycznej nr 4 KE.

W nagraniu prawnik wyjaśnia, że kierowcy wykorzystujący tachograf cyfrowy mogą prowadzić pojazd do 15 minut dłużej na każde 4,5 godziny w stosunku do wartości podanych na wyświetlaczu tachografu (zgodnie z Wytyczną nr 4 KE z października 2007).

Czytaj Więcej…

 

4. Zmienione zasady odbioru odpoczynku przerywanego na promie w wyniku Wytycznej nr 6 KE.

Ekspert prawa transportowego wyjaśnia zawiłości przerywania i odbioru odpoczynku na promie. W zasadzie od samego początku, gdy w życie weszły przepisy rozporządzenia 561/2006 WE, poważne wątpliwości budziła dopuszczalna ilość przerywania odpoczynków podczas przeprawy promowej.

Czytaj Więcej…

5. Zasady odstąpienia od obowiązku wystawiania zaświadczeń działalności kierowcy (urlopówek) na podstawie Wytycznej nr 5-II KE.

Prawnik w tym nagraniu wskazuje, w jaki sposób powołać się skutecznie na art. 12/561/2006 WE w trakcie realizacji regularnego transportu drogowego w przewozie osób. Autor zwraca uwagę na zagrożenia płynące z powołania się na art. 12 podczas realizacji tego typu transportu.

Czytaj Więcej…

6. Analiza roli oraz zakresu obowiązywania Wytycznych Komisji Europejskiej.

W tym nagraniu ekspert wyjaśnia, jaką rolę i rangę prawną mają Wytyczne Komisji Europejskiej w kontekście zasad powoływania się przez kierowców na treść art. 12/561/2006 WE. Jest to bardzo ważne nagranie podsumowujące ustalenia wszystkich poprzednich nagrań.

 

Czytaj Więcej…