• (12) 637-24-57

CD 1

CD 1 – „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia
pojazdów, przez kierowców zawodowych”

 

Spis treści:kup teraz

  1. Wstęp
  2. Przepisy zwalniające z naruszenia okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków.
  3. Artykuł 12 rozporządzenia 561/2006 WE w interpretacji organów kontrolnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
  4. Zasady powołania się na art. 12/561/2006 WE na liniach regularnych w przewozie osób.
  5. Czy na art. 12 rozporządzenia 561/2006 WE należy powołać się na wydruku z tachografu cyfrowego czy też na wydruku z karty kierowcy?
  6. W jakim czasie po powstaniu naruszenia można powołać się na artykuł 12 rozporządzenia 561/2006 WE?
  7. Wpływ Wytycznej nr 1 Komisji Europejskiej na kształtowanie interpretacji treści art 12/561/2006 WE.
  8. Analiza roli oraz zakresu obowiązywania Wytycznych Komisji Europejskiej.
  9. Artykuł 12 rozporządzenia 561/2006 WE jako podstawowa anomalia systemowa zwalniająca z odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy kierowców zawodowych.

 

1. Wstęp.

We wstępie autor wskazuje adresatów nagrania, którzy mogą czerpać realne i wręcz natychmiastowe korzyści z zapoznania się z nagraniem. Adresatami są w szczególności:
– kierowcy,
– właściciele i zarządzający przedsiębiorstwami transportowymi,
– posiadacze CKZ,
– spedytorzy,
– inspektorzy ITD…

Czytaj Więcej…

2. Przepisy zwalniające z naruszenia okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków.

Często słyszy się głosy niezadowolenia względem sztywnych uregulowań niepozwalających elastycznie zarządzać czasem pracy kierowców.
Tymczasem niewiele osób branży TSL wie, iż istnieje, aż 7 uregulowań oraz oficjalnych Wytycznych pozwalających jeździć oraz odpoczywać w sposób elastyczny.

Czytaj Więcej…

 

4. Zasady powoływania się na artykuł 12/561/2006 WE na liniach regularnych w przewozie osób.

Prawnik wskazuje w tym nagraniu, w jaki sposób powoływać się na treść art. 12/561/2006 WE w kontekście Wytycznej Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

Czytaj Więcej…

Comments are closed.